یه شب خوب با دایی، پسردایی و زندایی گل، تنتون سالم و دلتون خوش 🌷

خیلی شب خوبی بود خیلی خوش گذشت، رفتیم پنت هاوس خونشون فضای باز خیلی هوای خوبی بود 🙂

پ.ن : شایع قیافشو نشون داد حالا نوبت منه :)))