صفحه درباره من تاسیس شد ! کلیک کنید

ESC را برای بستن فشار دهید

درس

سرم شلوغه …

این چند روزه خیلی درس و کار ریخته سرم … از یه طرف درسای خودم … از یه طرفم دفتر تولیدی و پخش مانتوها … به یکم استراحت نیاز دارم … !